کلاس درس زیست شناسی

تقدیم به دانش آموزان علاقه مند به درس زیست شناسی

معرفی وبلاگ حاوی تصاویر انیمیشن

دانش آموزان کلاس سوم تجربی برای مشاهده تصاویر متحرک مربوط به فصل ۲ و ۳ کتاب درسی اینجا را کلیک کنید .
+ نوشته شده در  89/08/08ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   | 

انیمیشن انتقال فعال یون هیدروژن

انیمیشن انتقال فعال یون هیدروژن

+ نوشته شده در  89/01/19ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   | 

انیمیشن گردش خون دوران بارداری

گردش خون دوران بارداری

+ نوشته شده در  89/01/19ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   | 

انیمیشن

+ نوشته شده در  88/12/24ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   | 

انیمیشن

+ نوشته شده در  88/12/22ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   | 

انیمیشن

+ نوشته شده در  88/12/22ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   | 

انیمیشن

+ نوشته شده در  88/12/21ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   | 

انیمیشن

+ نوشته شده در  88/12/21ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   | 

تصویر متحرک شبکه هادی قلب و الکترو کاردیو گرام

دانش آموزان عزیز :

برای مشاهده ی شبکه هادی قلب و نوار الکترو کاردیو گرام اینجا را کلیک کن .

برای یادآوری مفاهیم و تثبیت آن در حافظه :

زمان رسم موج های نوار قلب را با دوره ی کار قلب مقایسه کن .

+ نوشته شده در  88/12/15ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   | 

تصاویر متحرک میتوز و میوز

دانش آموز عزیز:

برای مشاهده تصاویر متحرک ( میتوز ) * ( میوز ) را کلیک کن .  

+ نوشته شده در  88/12/15ساعت   توسط آزاده پورفخیمی ابرقوئی دبیر زیست شناسی   |